અમદાવાદ,મંગળવાર,23 એપ્રિલ,2024

અમદાવાદમાં સાત મેના રોજ લોકસભા ચૂંટણીનુ મતદાન
યોજાશે.લોકસભા ચૂંટણીના મતદાન અગાઉ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના સ્ટાફને મતદારો પાસે
જઈ સો ટકા મતદાન કરવા અંગે સંકલ્પ લેવડાવતી પત્રિકા આપવાની ફરજ સોંપવામાં આવી
છે.શહેરના તમામ મતદાન મથકો ખાતે મેડીકલ કીટ સાથે પેરામેડીકલ સ્ટાફને મતદાનના કલાક
દરમિયાન ફરજ સોંપવામા આવશે.

સાત મેના રોજ મતદાન યોજાય એ અગાઉ શહેરના તમામ અડતાલીસ વોર્ડમાં
રહેતા મતદારો સુધી જઈ સંકલ્પ લઈએ સહ પરિવાર મતદાન કરીશુ એ શીર્ષક હેઠળ તૈયાર કરવામા
આવેલી સંકલ્પ પત્રિકા વહેંચવા તેમજ મતદાન કરવા અંગેનો સંકલ્પ લેવડાવવા મ્યુનિ.હેલ્થ
, ગુમાસ્તાધારા વિભાગથી
લઈને અન્ય વિભાગોમાં ફરજ બજાવતા સ્ટાફને ફરજ સોંપવામા આવી છે.મ્યુનિ.ના ઈન્ચાર્જ મેડીકલ
ઓફિસર ડોકટર ભાવિન સોલંકીએ કહયુ
,
મતદાન મથકો ઉપર મેડીકલ કીટ સહિતની વ્યવસ્થા ઉભી કરવાની સાથે મતદાનના દિવસે શહેરના
તમામ અર્બન તથા કોમ્યુનિટી હેલ્થ સેન્ટર ચાલુ રાખવામા આવશે.૬ તથા ૭ મે એમ બે દિવસ દરમિયાન
મ્યુનિ.ના ૨૭૬૫ કર્મચારી-અધિકારીને ચૂંટણીલક્ષી કામગીરી માટે ફરજ સોંપવામાં આવી છે.મ્યુનિ.સ્કૂલબોર્ડના
શાસનાધિકારી ડોકટર લગધીર દેસાઈએ કહયુ
,
લોકસભા ચૂંટણી સંદર્ભમાં ચાર હજારથી વધુ શિક્ષકો અને અન્ય સ્ટાફને કામગીરી સોંપવામાં
આવી છે.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *